Logo

Nepaļaujies uz pensiju 4.līmeni,* sāc uzkrāt jau tagad!

*4.pensiju līmenis = dzīve uz bērnu rēķina

Atbalsta vecākus Image

Atbalsta vecākus

56% Latvijas iedzīvotāju saviem pensijas vecuma vecākiem sniedz regulāru finansiāla vai cita veida atbalstu līdz pat 100 EUR menesī

Vajadzēs atbalstu Image

Vajadzēs atbalstu

43% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka viņi varētu saņemt bērnu vai ģimenes atbalstu vecumdienās

Neveic uzkrājumus Image

Neveic uzkrājumus

28% Latvijas iedzīvotāju šobrīd neko nedara, lai nodrošinātu savu labklājību vecumdienās

INVL Pensiju fondi

ir pensiju 2. un 3.līmeņa fondu pārvaldītājs Latvijā, kas ietilpst Invalda INVL grupā - lielākajā aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumā Baltijas valstīs. Invalda INVL grupa apkalpo vairāk nekā 190 000 klientus Lietuvā un Latvijā, Vācijā un Zviedrijā, kā arī citus starptautiskos investorus. Kopējie aktīvi pārvaldīšanā pārsniedz 650 miljonus eiro. Vairāk informācijas.

Pieredze Image

Pieredze

Pensiju fondus pārvaldām jau vairāk kā 15 gadus

Ienesīgums Image

Ienesīgums

Pensiju plāniem ir labs ienesīgums

Profesionalitāte Image

Profesionalitāte

Pieredzējuši finanšu speciālisti un personiska attieksme

Ieguldījumi Latvijā Image

Ieguldījumi Latvijā

Atbalstām Latvijas izaugsmi, ieguldot vietējos uzņēmumos

Par mums raksta

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Mūsu pensiju II līmeņa plāni

INVL Maksimālais 16+

Sastāvs: līdz 75% akciju

Šī ieguldījumu plāna mērķis ir iegūt maksimālu ilgtermiņa peļņu. Iesakām izvēlēties gados jauniem ieguldītājiem vai tiem, kuri meklē visaugstāko peļņu, vienlaicīgi uzņemoties augstāku ieguldījumu risku

INVL Ekstra 47+

Sastāvs: līdz 50 % akciju

Šī ieguldījumu plāna mērķis ir, uzņemoties vidēju risku, iegūt lielāku peļņu. Šis plāns ir ieteicams ieguldītājiem vecumā no 47 līdz 52 gadiem

INVL Komforts 53+

Sastāvs: līdz 25% akciju

Šī ieguldījumu plāna mērķis ir vienmērīga izaugsme gan tuvākajā laikā, gan nākotnē. Iesakām izvēlēties ieguldītājiem, kas vecāki par 53 gadiem vai tiem, kuri vēlas uzņemties nelielu investīciju riska līmeni

INVL Konservatīvais 58+

Sastāvs: līdz 100% obligāciju

Šī ieguldījumu plāna mērķis ir zems investīciju risks un stabils aktīvu vērtības pieaugums. Šis plāns ir ieteicams ieguldītājiem vecumā virs 58 gadiem un tiem, kuri izvēlas zema riska investīcijas

2.līmeņa ieguldījumu plānu ienesīgums uz 1.08.2018

1 gads3 gadi5 gadi10 gadi
INVL Ekstra 47+4,16%3,25%3,63%3,39%
Aktīvie plāni - vidējais ienesīgums2,85%2,17%3,60%3,68%
INVL Komforts 53+1,98%2,24%3,01%3,38%
Sabalansētie plāni - vidējais ienesīgums2,06%1,83%2,96%3,39%
INVL Konservatīvais 58+0,98%1,54%2,65%3,77%
Konservatīvie plāni - vidējais ienesīgums-0,03%0,81%1,69%3,32%

INVL Ekstra 47+1 gads - 4,16%3 gadi - 3,25%5 gadi - 3,63%10 gadi - 3,39%

Aktīvie plāni - vidējais ienesīgums1 gads - 2,85%3 gadi - 2,17%5 gadi - 3,60%10 gadi - 3,68%

INVL Komforts 53+1 gads - 1,98%3 gadi - 2,24%5 gadi - 3,01%10 gadi - 3,38%

Sabalansētie plāni - vidējais ienesīgums1 gads - 2,06%3 gadi - 1,83%5 gadi - 2,96%10 gadi - 3,39%

INVL Konservatīvais 58+1 gads - 0,98%3 gadi - 1,54%5 gadi - 2,65%10 gadi - 3,77%

Konservatīvie plāni - vidējais ienesīgums1 gads - -0,03%3 gadi - 0,81%5 gadi - 1,69%10 gadi - 3,32%

Avots: www.manapensija.lv dati uz 1.08.2018

Svarīga informācija par pensiju 2.līmeņa plāniem

Pensiju 2.līmenis ir individuālais uzkrājums, kurā tiek novirzīti 6% no strādājošā bruto algas, nomaksātā sociālā nodokļa ietvaros.

Katrs pensiju 2.līmeņa dalībnieks var sekot līdzi ieguldījumu plānu rezultātiem www.manapensija.lv un reizi gadā mainīt plānu starp ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrībām, bet divas reizes gadā mainīt plānu viena pārvaldītāja ietvaros. Pensiju plānu maiņa ir bez maksas un to var veikt valsts e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Noskaidrot savu 2.līmeņa uzkrājuma apmēru var šeit.

Pensiju plānu uzkrātie līdzekļi tiek ieguldīti saskaņā ar plāna ieguldījumu stratēģiju un prospektu. Ar plašāku informāciju par “INVL Asset Management” pensiju 2.līmeņa plāniem var iepazīties vietnē www.invl.lv. Šai informācijai ir reklāmas raksturs, un to nevar uztvert kā ieteikumu, piedāvājumu vai aicinājumu ieguldīt pensiju fondos, ko pārvalda "INVL Asset Management". Lai gan šī reklāmas rakstura informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, IPAS "INVL Asset Management" nav atbildīga par informācijas precizitāti, par iespējamām izmaiņām vai zaudējumiem, kas var rasties gadījumā, ja uz šo informāciju tiek balstīti ieguldījumi.

Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānus "INVL Maksimālais 16+", „INVL Ekstra 47+", „INVL Komforts 53+" un „INVL Konservatīvais 58+" pārvalda IPAS „INVL Asset Management", reģ.nr. 40003605043, biroja un juridiskā adrese: Rīga, Smilšu iela 7-1, tel. +371 67 092 988, e-pasts: LV@invl.com. Ieguldījumu plānu turētājbankas funkcijas veic AS „SEB banka". Ar ieguldījumu plānu prospektiem var iepazīties www.invl.lv vai IPAS „INVL Asset Management" birojā.

Ieguldījumu plānu vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.