Riga Property Fund

Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda “Riga Property fund” mērķis ir sniegt saviem ieguldītājiem iespēju panākt līdzekļu vērtības pieaugumu fonda darbības laikā, atbilstoši nekustamā īpašuma tirgus pieaugumam, veicot ieguldījumus galvenokārt nekustamā īpašuma objektos.

Saskaņā ar  IPAS “INVL Asset Management” lēmumu tika nolemts likvidēt slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda “Riga Property Fund“ apakšfondu “Core Property fund”. Apakšfonda likvidācija pabeigta 2018. gada 28. februārī.

Pēc apakšfonda likvidācijas “Riga Property Fund“  turpina darbību ar vienu apakšfondu “Urban Development subfund”.

Urban Development subfund” ir mājokļa nekustamā īpašuma ieguldījumu stratēģijas apkšfonds, kas veic diversificētus ieguldījumus galvenokārt dzīvojamos nekustamā īpašuma objektos (arī nekustamā īpašuma objektos attīstības projektu stadijā), tostarp dzīvokļi, dzīvojamās mājas, zemesgabali un citi dzīvojamie nekustamā īpašuma objekti, kas nav izmantojami komercdarbības veikšanas mērķiem.

Darbības pārskati:

''Core Property Fund'' 2015.gada revidēts darbības pārskats

Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda "Riga Property Fund" apakšfona "Core Property Subfund" revidēts pārskats par 2016.gadu

Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda "Riga Property Fund" apakšfonda "Urban Development Subfund" revidēts pārskats par 2016.gadu

Likvidējamā apakšfonda "Core Property Subfond" revidēts pārskats par 2017.gadu

Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda "Riga Property Fund" apakšfonda "Urban Development Subfund" revidēts pārskats par 2017.gadu

Slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda "Riga Property Fund" apakšfonda "Urban Development Subfund" revidēts pārskats par 2018.gadu