Investīciju filozofija

Mēs koncentrējamies uz pievienotās vērtības radīšanu. Mūsu mērķis ir iegūt īpašumā konkurētspējīgus uzņēmumus, kuriem ar papildu kapitāla vai vadības resursu palīdzību ir potenciāls veiksmīgi paplašināties, dabīgi vai izmantojot akvizīciju, vai piedāvājot citas iespējas to vērtības palielināšanai.
 
Mēs esam pārliecināti, ka partnerība ar vadības komandām vai citiem privātajiem kapitāla ieguldītājiem un vietējiem uzņēmējiem rada pievienoto vērtību.
 
Kā investori mēs esam aktīvi – mēs ietekmējam uzņēmumu, uzstādot mērķus, izvēloties īsto pārvaldības komandu, dodot ieguldījumu stratēģijas attīstīšanā un uzraugot, kā tā tiek īstenota. Mēs uzņemamies aktīvu lomu lēmumos, kas ietekmē uzņēmuma vērtību.

Mēs uz ikvienu uzņēmumu skatāmies ilgtermiņā, to pārdodot tikai tad, kad tas ir tam gatavs un pievilcīgs potenciālajiem pircējiem, vai arī tad, kas ir saņemti piedāvājumi, kas sader ar kompānijas nākotnes potenciālajiem klientiem.