Investīcijas

Investīcijas

Finanšu instrumentu pārvaldīšana

 
Ieguldīšana ir veids, kā jūs varat veidot stabilu finansiālo pamatu nākotnei. Tas ir ilgtermiņa process, kura galvenais mērķis ir ieguldīt daļu no jūsu ienākumiem aktīvos, kas rada peļņu, un tādējādi paātrināt kapitāla uzkrāšanu.

Finanšu tirgus vēsture pierāda, ka, atkarībā no izvelētā aktīvu veida, ilgtermiņā var sagaidīt ikgadēju ienesīgumu līdz pat 10 procentiem no jūsu ieguldītā kapitāla.
 
Tas nozīmē, ka nauda, kurai jūs "liekat strādāt", var radīt peļņu, līdzīgu, kādu sniedz veiksmīgs bizness. Diagrammā attēlots teorētisks modelis uzkrātajam kapitālam laika gaitā, ieguldot 100 eiro katru mēnesi,ar vidējo gada peļņu no investīcijām 10 procentu apmērā.
 


Pievērsiet uzmanību, ka investējot jāizvērtē ieguldījumu riski. Ieguldījumu vērtība var gan samazināties, gan pieaugt. Pozitīvi investīciju rezultāti pagātnē negarantē, ka tādi paši rezultāti tiks sasniegti nākotnē. Zaudējumi ir daļa no investēšanas procesa, un jūs varat zaudēt daļu vai visu investēto summu. Investīciju rezultātus arī ietekmē valūtas tirgus svārstības, kuru ietekme var būt gan pozitīva, gan negatīva. Šī informācija nav investīciju rekomendācija vai pamudinājums pirkt, pārdot vai turēt specifiskus finanšu instrumentus vai ieguldījumu fondus.

Ar dokumentiem par "INVL Asset Management" investīciju politiku un procedūrām lūdzam iepazīties šeit.