Pensijas

Pašlaik pasaulē izmanto dažādas pensiju uzkrāšanas stratēģijas. Izplatīta prakse ir izvēlēties piemērotāko pensiju plānu, balstoties uz pieņemamu riska līmeni (augsta riska, vidēja riska, zema riska ieguldījumu plāni) un šo lēmumu nemainīt. Tomēr izpēte rāda, ka ilgtermiņā šis uzkrāšanas stratēģijas veids samazina dalībnieku iespējas uzkrāt vairāk, kā arī palielina risku, jo līdz ar pensionēšanās vecuma tuvošanos, finanšu tirgus krīze var ievērojami samazināt viņu uzkrātā kapitāla vērtību.

Tādēļ daudzi zinātnieki un praktiķi uzsver, ka ir īpaši svarīgi izvēlēties dzīves cikla pensiju plānus. To secinājuši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) un Pasaules bankas pētījumi par globālās finanšu krīzes ietekmi uz valstu finanšu sistēmām.

KĀDS IR JŪSU VECUMS?

Mēs Jums rekomendējam izvēlēties pensiju plānu, kas novirza līdz 100 procentiem ieguldījumu akcijās. Akciju kurss reizēm svārstās, un tas īstermiņā var izraisīt zaudējumus, taču ilgtermiņā ieguldījumi parasti ir pelnoši.

KĀDĒĻ IR VĒRTS IZVĒLĒTIES MŪSU PĀRVALDĪTOS PENSIJU PLĀNUS?

Mēs pārvaldām pensiju uzkrājumus Latvijā kopš 2001. gada, kad tika izveidoti pirmie pensiju fondi. Pieredze, ko mēs esam uzkrājuši laika gaitā, ļauj mums piedāvāt klientiem profesionālu pieeju, kā arī ieguldījumu risinājumus ar pievienoto vērtību.

Mēs esam pārliecināti, ka mūsu priekšrocība, pirmkārt, ir uzmanība, ko mēs pievēršam katra klienta vajadzībām, kopā ar šādām stiprajām pusēm:

  • UZ DZĪVES CIKLU BALSTĪTA AKTĪVU PĀRVALDĪBA: mēs cenšamies piedāvāt vispiemērotāko pensiju plānu, vadoties no dzīves cikla pensiju fonda koncepta, kas nodrošina vislielāko iespēju sasniegt visaugstāko sagaidāmo peļņu, sadalot ieguldījuma risku dažādos dzīves posmos;
  • PASTĀVĪGA ANALĪZE: cenšoties nodrošināt vislabāko riska – ienesīguma attiecības rādītāju, mēs pastāvīgi analizējam mainīgos tirgus apstākļus un vispievilcīgāko ieguldījumu potenciālu.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS

Ja jums ir jautājumi vai vēlaties uzzināt vairāk par mūsu pensiju plāniem, lūdzu zvaniet +371 67092 988 vai rakstiet mums uz LV@invl.com.

Ar plašāku informāciju par "INVL Asset Management" pensiju plānu ieguldījumu stratēģijām var iepazīties mūsu pensiju plānu noteikumos.

Izvēlieties pensiju plānu rūpīgi un atbildīgi. Pirms parakstīt pensiju 2. un / vai 3. līmeņa plāna līgumu, izvērtējiet ar ieguldījumiem saistītos riskus, kā arī uzmanīgi izlasiet pensiju fonda dokumentus par piemērojamiem atskaitījumiem (komisijām), kas ir neatņemama daļa no pensiju uzkrājumu līguma.

Šai informācijai ir reklāmas raksturs, un to nevar uztvert kā ieteikumu, piedāvājumu vai aicinājumu ieguldīt pensiju plānos, ko piedavā "INVL Asset Management" vai "INVL atklātais pensiju fonds". Lai gan šī reklāmas rakstura informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, "INVL Asset Management" vai "INVL atklātais pensiju fonds" nav atbildīgi par informācijas precizitāti, par iespējamām izmaiņām vai zaudējumiem, kas var rasties gadījumā, ja uz šo informāciju tiek balstīti ieguldījumi. 

Ieguldījumi 2. un 3. līmeņa pensiju plānos ietver risku. Ieguldījumu vērtība var gan samazināties, gan pieaugt. Pozitīvi rezultāti pagātnē negarantē, ka tādi paši rezultāti tiks sasniegti nākotnē. Pirms ieguldīšanas lēmuma pieņemšanas izvērtējiet visus ar ieguldīšanu saistītos investīciju riskus.