Korporatīvajiem klientiem


Lai veicinātu darbinieku lojalitāti, uzņēmumi visā pasaulē veido papildu brīvprātīgos pensiju uzkrājumus (3. līmenis) saviem darbiniekiem. Tas ne tikai ļauj uzņēmumiem sniegt darbiniekiem papildu sociālās garantijas, bet arī nodrošina lielāku vecuma pensiju, motivē labākos darbiniekus un ļauj gūt labumu no nodokļu priekšrocībām.

Uzņēmumi var uzkrāt līdzekļus darbiniekiem pensiju 3. līmeņa plānos divos veidos:

1. Uzņēmums var atvērt kontus darbiniekiem jau esošā pensiju 3. līmeņa fondā un veikt iemaksas;

2. Uzņēmums var izveidot savu darbinieku pensiju fondu⃰.

⃰ Saskaņā ar mūsu aprēķiniem, tas var būt izdevīgi uzņēmumiem ar vairāk nekā 2000 darbinieku.
  
Iemaksu veikšana pensiju 3.līmeņa fondā uzņēmumam sniedz iespēju gan palielināt darbinieku motivāciju un stiprināt viņu lojalitāti, gan saņemt nodokļu atvieglojumus no valsts.

Darba devēja ieguvumi, izmantojot pensiju 3.līmeņa priekšrocības uzņēmumiem:
  • Nodokļu atvieglojumi;
  • Darbinieku motivācijas sistēmas attīstība, lojalitātes veicināšana un darba devēja tēla uzlabošana;
  • Iespēja izvēlēties iemaksu apmēru un regularitāti un mainīt tos jebkurā brīdī;
  • Iespēja izvēlēties piemērotāko pensiju plānu.

Nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem

  • Darba devēja veiktās iemaksas privātajā pensiju fondā, ja tās nepārsniedz 10% no darbinieka bruto darba samaksas, netiek apliktas ar šādiem nodokļiem:
  • darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksām – 24,09%
  • darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas iemaksām – 11%
  • iemaksu veikšanas brīdī nav jāmaksā arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis - 23%

Izvēlieties pensiju plānu rūpīgi un atbildīgi. Pirms parakstīt pensiju 3. līmeņa uzkrāšanas līgumu, izvērtējiet ar ieguldījumiem saistītos riskus, kā arī uzmanīgi izlasiet pensiju fonda dokumentus par piemērojamiem atskaitījumiem (komisijām), kas ir neatņemama daļa no pensiju uzkrājumu līguma.

Šai informācijai ir reklāmas raksturs, un to nevar uztvert kā ieteikumu, piedāvājumu vai aicinājumu ieguldīt pensiju fondos, ko piedavā "INVL atklātais pensiju fonds". Lai gan šī reklāmas rakstura informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, "INVL atklātais pensiju fonds" nav atbildīgs par informācijas precizitāti, par iespējamām izmaiņām vai zaudējumiem, kas var rasties gadījumā, ja uz šo informāciju tiek balstīti ieguldījumi. 
 
Ieguldījumi 3.līmeņa pensiju plānos ietver risku. Ieguldījumu vērtība var gan samazināties, gan pieaugt. Pozitīvi rezultāti pagātnē negarantē, ka tādi paši rezultāti tiks sasniegti nākotnē. Zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu pensiju plānos. Pirms ieguldīšanas lēmuma pieņemšanas, izvērtējiet visus ar ieguldīšanu saistītos investīciju riskus.