INVL Ekstra 47+

Stratēģija
Ieguldījumu plānam ir izvēlēta aktīva ieguldījumu politika. Līdz 50% no plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās un ieguldījumu fondos. Šī ieguldījumu plāna mērķis ir, uzņemoties vidēju risku, iegūt lielāku peļņu. Šis plāns ir ieteicams ieguldītājiem vecumā no 47 līdz 52 gadiem.

Parādīt periodu:

No Līdz
Uzgaidiet...
Pamatinformācija
Uzsākšanas datums 2011-03-02
Sastāvs 50% obligācijās, un 50% akcijās
Pārvaldītājs IPAS "INVL Asset Management"
Komisijas
Pārvaldīšanas 0,60 %
Atlīdzība par darbības rezultātiem 0,50 %
Atsevišķie dati pa periodu
No 2,0319 EUR   (2019-01-23)
Līdz 2,3169 EUR   (2020-01-23)
Izmaiņas 14,03%
Jaunākie dati
Vērtības datums 2020-01-23
Vērtība 2,3169 EUR
Neto aktīvi 35.645.834,2912 EUR
Izmaiņas par periodu (%)
Diena -0,40
Nedēļa 0,06
1 mēnesis 1,10
Trīs mēneši 4,79
Kārtējā gadā 1,16
Gads 14,03
Visi 26,16