INVL Ekstra 47+

Stratēģija
Ieguldījumu plānam ir izvēlēta aktīva ieguldījumu politika. Līdz 50% no plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās un ieguldījumu fondos. Šī ieguldījumu plāna mērķis ir, uzņemoties vidēju risku, iegūt lielāku peļņu. Šis plāns ir ieteicams ieguldītājiem vecumā no 47 līdz 52 gadiem.

Parādīt periodu:

No Līdz
Uzgaidiet...
Pamatinformācija
Uzsākšanas datums 2011-03-02
Sastāvs 50% obligācijās, un 50% akcijās
Pārvaldītājs IPAS "INVL Asset Management"
Komisijas
Pārvaldīšanas 0,60 %
Atlīdzība par darbības rezultātiem 0,50 %
Atsevišķie dati pa periodu
No 1,9927 EUR   (2018-12-10)
Līdz 2,2549 EUR   (2019-12-10)
Izmaiņas 13,16%
Jaunākie dati
Vērtības datums 2019-12-10
Vērtība 2,2549 EUR
Neto aktīvi 33.176.481,1732 EUR
Izmaiņas par periodu (%)
Diena -0,18
Nedēļa 0,83
1 mēnesis 0,15
Trīs mēneši 2,68
Kārtējā gadā 14,46
Gads 13,16
Visi 22,79