INVL Ekstra 47+

Nosaukums Pārvaldīšanas* Par rezultātiem**
INVL Ekstra 47+ 0,60% 0,50%
INVL Maksimālais 16+ 0,60% 0,50%
INVL Komforts 53+ 0,60% 0,50%
INVL Konservatīvais 58+ 0,60% 0,25%

* Pārvaldīšanas - % gadā no neto aktīvu vidējās vērtības;

** Atlīdzība par darbības rezultātiem - tiek ieturēta pie pozitīva pensiju plāna ienesīguma.