INVL Ekstra 47+

Stratēģija
Ieguldījumu plānam ir izvēlēta aktīva ieguldījumu politika. Līdz 50% no plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās un ieguldījumu fondos. Šī ieguldījumu plāna mērķis ir, uzņemoties vidēju risku, iegūt lielāku peļņu. Šis plāns ir ieteicams ieguldītājiem vecumā no 47 līdz 52 gadiem.

Parādīt periodu:

No Līdz
Uzgaidiet...
Pamatinformācija
Uzsākšanas datums 2011-03-02
Sastāvs 50% obligācijās, un 50% akcijās
Pārvaldītājs IPAS "INVL Asset Management"
Komisijas
Pārvaldīšanas 0,60 %
Atlīdzība par darbības rezultātiem 0,50 %
Atsevišķie dati pa periodu
No 1,6279 EUR   (2011-03-02)
Līdz 2,1710 EUR   (2019-07-10)
Izmaiņas 33,36%
Jaunākie dati
Vērtības datums 2019-10-17
Vērtība 2,2090 EUR
Neto aktīvi 31.688.234,2900 EUR
Izmaiņas par periodu (%)
Diena -0,07
Nedēļa 0,98
1 mēnesis 0,12
Trīs mēneši 1,53
Kārtējā gadā 12,13
Gads 8,95
Visi 20,29