INVL Maksimālais 16+

Stratēģija
Ieguldījumu plānam ir izvēlēta aktīva ieguldījumu politika, kas paredz, ka līdz 75% no plāna aktīviem tiks ieguldīti kapitāla vērtspapīros. Šī ieguldījumu plāna mērķis ir iegūt maksimālu ilgtermiņa peļņu. Iesakām izvēlēties, ja esat vecumā no 16 līdz 46 gadiem vai tiem, kuri meklē visaugstāko peļņu, vienlaicīgi uzņemoties augstāku ieguldījumu svārstīguma risku.

Parādīt periodu:

No Līdz
Uzgaidiet...
Pamatinformācija
Uzsākšanas datums 2018-11-05
Sastāvs 25% obligācijās, un 75% akcijās
Pārvaldītājs IPAS "INVL Asset Management"
Komisijas
Pārvaldīšanas 0,60 %
Atlīdzība par darbības rezultātiem 0,50 %
Atsevišķie dati pa periodu
No 1,1161 EUR   (2019-11-26)
Līdz 1,1657 EUR   (2020-11-26)
Izmaiņas 4,45%
Jaunākie dati
Vērtības datums 2020-11-26
Vērtība 1,1657 EUR
Neto aktīvi 1.630.674,6050 EUR
Izmaiņas par periodu (%)
Diena 0,08
Nedēļa 1,25
1 mēnesis 5,87
Trīs mēneši 5,64
Kārtējā gadā 2,70
Gads 4,45
Visi 16,57