Pensiju 3.līmenis

KĀDĒĻ IR VĒRTS VEIDOT UZKRĀJUMU PENSIJU 3.LĪMEŅA PLĀNOS?

Pensiju 3.līmeņa plāni ir paredzēti mērķtiecīgai uzkrājumu veidošanai ilgtermiņa periodā. Veicot iemaksas katru mēnesi, ieguldījumu risks tiek izkliedēts un ieguldījumu portfelis tiek aizsargāts no vērtības zuduma, sniedzot iespēju iegūt vislabāko riska /atdeves līmeni. Turklāt valsts veicina brīvprātīgos pensiju uzkrājumus, sniedzot ikgadējus iedzīvotāju nodokļa atvieglojumus.

PENSIJU 3. LĪMEŅA PRIEKŠROCĪBAS

  • Iedzīvotāju ienākumu nodokļa atmaksa (20% apmērā - par 2019.gadu) par veiktajām iemaksām gada laikā, kas nepārsniedz 10% no gada brutto ienākuma vai 4000 EUR gadā;
  • Iespēja izvēlēties iemaksu apjomu un regularitāti. Minimālais ieguldījums ir  EUR 10;
  • Iespēja saņemt uzkrāto kapitālu 55 gadu vecumā – visu uzreiz, pa daļām, vai arī turpināt uzkrāt;
  • Uzkrātais pensiju kapitāls ir mantojams. Uzkrātais kapitāls ir plāna dalībnieka īpašums, neatkarīgi no tā, kas ir veicis iemaksas;
  • Iespēja mainīt pensiju plānu un pensiju pārvaldītāju jebkurā brīdī. Iespēja piedalīties vairākos pensiju plānos vienlaicīgi.

Kā uzsākt veiktas iemaksas pensiju 3. līmeņa plānā?

Vispirms tiek parakstīts līgums par pensiju 3.līmeņa uzkrājumiem un atvērts individuālais uzkrājumu konts dalībnieka izvēlētajā 3. līmeņa plānā. Visbiežāk iemaksas veic dalībnieks personīgi. Jūs varat izvēlēties iemaksu biežumu: ik mēnesi, ceturksni, reizi pusgadā vai ar citu iemaksu biežumu. 
Iemaksas pensiju fondā par jums var veikt arī citas personas: darba devējs, ģimenes locekļi un citi. Dalībnieks var vienlaicīgi uzkrāt kapitālu arī vairākos pensiju 3. līmeņa fondos.

Uzziniet vairāk par to, kā darba devēji var veikt iemaksas pensiju fondos par saviem darbiniekiem šeit.

Ja jums jau ir parakstīts līgums par uzkrājumu veidošanu mūsu pensiju 3.līmeņa plānā, jūs varat veikt iemaksas savā kontā, izmantojot šos rekvizītus.

Rekvizīti

Saņēmējs: Pensiju plāns INVL Klasika (iepriekš: Saule – SABALANSĒTAIS)
Konta nr: LV58UNLA0055000597157
Banka: AS SEB banka
Reģ.nr: 40003377918
Maksājuma mērķis: iemaksa pensiju plānā, līguma nr.

Saņēmējs: Pensiju plāns INVL Komforts 53+ (iepriekš: Dzintars - KONSERVATĪVAIS)
Konta nr: LV65UNLA0055000597128
Banka: AS SEB banka
Reģ. nr: 40003377918
Maksājuma mērķis: iemaksa pensiju plānā, līguma nr.

Saņēmējs:  Pensiju plāns INVL Ekstra 47+ (iepriekš: INVL Sabalansētais 47+)
Konta nr: LV14UNLA0055000597173
Banka: AS SEB banka
Reģ.nr: 40003377918
Maksājuma mērķis: iemaksa pensiju plānā, līguma nr.

Saņēmējs:  Pensiju plāns INVL Maksimālais 16+ (iepriekš: INVL Aktīvais 16+)
Konta nr: LV28UNLA0055000597212
Banka: AS SEB banka
Reģ.nr: 40003377918
Maksājuma mērķis: iemaksa pensiju plānā, līguma nr.

Kad varēs saņemt pensiju 3.līmeņa uzkrājumu?

Pensiju 3.līmenis ir ilgtermiņa uzkrājums. Saņemt pensiju 3.līmeņa uzkrājumu var, sasniedzot 55 gadu vecumu. Uzkrāto papildpensijas kapitālu jūs varat saņemt visu uzreiz, pa daļām vai arī varat turpināt uzkrāt.

Kādas komisijas maksas tiek atskaitītas no pensiju fonda uzKrājumiem?

Par pensiju 3. līmeņa līdzekļu pārvaldīšanu tiek ieturēta ikgadēja maksa par aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumu, pensiju fonda administrēšanas komisija, maksa par līdzekļu turētājbankas pakalpojumiem un atskaitījumi Finanšu un Kapitāla komisijai (no katras iemaksas). Var tikt ieturēta iemaksu komisija. Par līdzekļu pārvešanu uz citu pensiju plānu vai citu pensiju fondu, komisija netiek ieturēta.

Kādiem finanšu riskiem ir pakļauti pensiju 3.līmeņa plānu dalībnieki?

Pensiju plānu dalībnieki uzņemas ieguldījumu risku, jo pensiju fonda pārvaldnieks negarantē noteiktu ieguldījumu ienesīgumu. Tas nozīmē, ka jūs varat atgūt mazāku summu, nekā esat ieguldījis. 

Saņemiet Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu

Valsts veicina pensiju 3. līmeņa uzkrājumus, sniedzot ikgadēju Iedzīvotāju ienākuma nodokļu atbrīvojumu. Iedzīvotāju ienākumu nodokļa atmaksu 20% apmērā (par 2019.gadu) var saņemt par veiktajām iemaksām gada laikā, kas nepārsniedz 10% no gada brutto ienākuma vai 4000 EUR. Lai saņemtu nodokļa atmaksu, pensiju fonda dalībniekam ir jāiesniedz Gada nodokļu deklarācija Valsts ieņēmumu dienestam.

KĀ NOSLĒGT LĪGUMU?

Noslēgt līgumu var pavisam vienkārši – to var izdarīt AS "INVL atklātais pensiju fonds" birojā Elizabetes iela 10B-1. Sazinieties ar mūsu speciālistiem jau šodien: 67 092 988.

Izvērtējot jūsu finansiālo situāciju, mūsu speciālisti sagatavos personalizētu pensiju uzkrāšanas plānu un palīdzēs aprēķināt ieteicamo iemaksu apmēru.

Mūsu pārvaldītie pensiju plani atšķiras pēc ieguldījumu pieejas un riska un ienesīguma attiecības. Mēs pārvaldām pensiju plānus, pamatojoties uz dzīves cikla koncepciju. Mēs domājam, ka uzkrāšana ir visefektīvākā tad, ja Jūs maināt pensiju plānu atbilstoši savam vecumam, tādējādi samazinot ieguldījuma risku.

Kāds ir jūsu vecums?
16-46 47-52 53 vai vairāk

Dzīves cikla pensiju fondi ir fondi, kuros plānu pārvadītājs pieņem ieguldījumu lēmumus, kas balstās uz dalībnieku vecumu un, kad nepieciešams, maina ieguldīšanas stratēģiju. Izvēloties pensiju plānu, mēs rekomendējam izvēlēties to, kurš atbilst Jūsu vecumam. 

Vai Jums ir 16-46 gadi?
Mēs Jums rekomendējam izvēlēties pensiju plānus, kas novirza līdz 100 procentiem ieguldījumu akcijās. Akciju kurss reizēm svārstās, un tas īstermiņā var izraisīt zaudējumus, taču ilgtermiņā ieguldījumi parasti ir pelnoši. 

Vai Jums ir 47-52 gadi?
Mēs Jums rekomendējam izvēlēties pensiju plānus, kas novirza līdz 50 procentiem ieguldījumu akciju tirgos, un pārējo – obligācijās un termiņnoguldījumos. Šādu pensiju plānu vērtība īstermiņā mainās mazāk, bet tiem ir arī mazāka atdeve, nekā akciju ieguldījumu fondiem.

Vai Jums ir 53 un vairāk gadi?
Mēs rekomendējam izvēlēties pensiju plānus, kas iegulda 100 procentus savu resursu vērtspapīros ar viszemāko risku, obligācijās un termiņnoguldījumos.

KĀDĒĻ IZVĒLĒTIES MŪSU PĀRVALDĪTOS PENSIJU PLĀNUS?

AS "INVL Atklātais pensiju fonds" ir vecākais pensiju fonds Latvijā, kas darbojas jau kopš 1998.gada. Pieredze, ko mēs esam uzkrājuši laika gaitā, ļauj mums piedāvāt klientiem profesionālu pieeju, kā arī ieguldījumu risinājumus ar pievienoto vērtību.

Mēs esam pārliecināti, ka mūsu priekšrocība, pirmkārt, ir uzmanība, ko mēs pievēršam katra klienta vajadzībām, kopā ar šādām stiprajām pusēm:

  • UZ DZĪVES CIKLU BALSTĪTA AKTĪVU PĀRVALDĪBA: mēs cenšamies piedāvāt vispiemērotāko pensiju plānu, vadoties no dzīves cikla pensiju fonda koncepta, kas nodrošina vislielāko iespēju sasniegt visaugstāko sagaidāmo peļņu, sadalot ieguldījuma risku dažādos dzīves posmos;
  • PASTĀVĪGA ANALĪZE: cenšoties nodrošināt vislabāko riska – ienesīguma attiecības rādītāju, mēs pastāvīgi analizējam mainīgos tirgus apstākļus un vispievilcīgāko ieguldījumu potenciālu.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS

Ja jums ir jautājumi vai vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu zvaniet 67 092 988 vai rakstiet mums uz LV@invl.com.

Ar plašāku informāciju par pensiju plānu ieguldījumu stratēģijām var iepazīties mūsu pensiju plānu noteikumos.

Informācija par pensiju sistēmu Latvijā un visiem pensiju pārvaldītājiem: www.manapensija.lv

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sagatavota informācija: http://klientuskola.lv/lv/

Izvēlieties pensiju plānu rūpīgi un atbildīgi. Pirms parakstīt pensiju 3. līmeņa līgumu, izvērtējiet ar ieguldījumiem saistītos riskus, kā arī uzmanīgi izlasiet pensiju fonda dokumentus par piemērojamiem atskaitījumiem (komisijām), kas ir neatņemama daļa no pensiju uzkrājumu līguma.

Šai informācijai ir reklāmas raksturs, un to nevar uztvert kā ieteikumu, piedāvājumu vai aicinājumu ieguldīt pensiju plānos, ko piedāvā "INVL atklātais pensiju fonds". Šeit sniegtā informācija nevar būt par pamatu nevienam turpmāk noslēgtam līgumam. Lai gan šī reklāmas rakstura informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, "INVL atklātais pensiju fonds" nav atbildīgs par informācijas precizitāti, par iespējamām izmaiņām vai zaudējumiem, kas var rasties gadījumā, ja uz šo informāciju tiek balstīti ieguldījumi. 

Ieguldījumi 3. līmeņa pensiju plānos ietver risku. Ieguldījumu vērtība var gan samazināties, gan pieaugt. Pozitīvi rezultāti pagātnē negarantē, ka tādi paši rezultāti tiks sasniegti nākotnē. Zaudējumi var pārsniegt sākotnējo ieguldījumu pensiju fondos. Jūs esat atbildīgi par saviem pensijas uzkrāšanas ieguldījumu lēmumiem. Pirms ieguldīšanas lēmuma pieņemšanas izvērtējiet visus ar ieguldīšanu saistītos riskus.