Pensiju plāns “INVL Klasika”

50% no plāna "INVL Klasika" aktīviem var tikt ieguldīt tādos Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētos alternatīvo ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopīgo ieguldījumu uzņēmumos, kas iegulda nekustamajā īpašumā.

Parādīt periodu:

No Līdz
Uzgaidiet...
Pamatinformācija
Uzsākšanas datums 2008-03-07
Minimālais ieguldījumu apjoms 10 EUR
Sastāvs 50% obligācijās, un 50% akcijās
Fonda konta Nr. LV58UNLA0055000597157
Pārvaldītājs IPAS "INVL Asset Management"
Komisijas
Pārvaldīšanas 0,50 %
Pensiju fonda 0,99 %
Turētājbankas 0,10 %
Atskaitījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijai no iemaksām 0,39 %
Atsevišķie dati pa periodu
No 1,9126 EUR   (2018-12-10)
Līdz 2,0955 EUR   (2019-12-10)
Izmaiņas 9,57%
Jaunākie dati
Vērtības datums 2019-12-10
Vērtība 2,0955 EUR
Neto aktīvi 798.610,6600 EUR
Izmaiņas par periodu (%)
Diena -0,06
Nedēļa 0,81
1 mēnesis 1,43
Trīs mēneši 3,36
Kārtējā gadā 11,27
Gads 9,57
Visi 13,74