Pensiju plāns “INVL Klasika”

50% no plāna "INVL Klasika" aktīviem var tikt ieguldīt tādos Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētos alternatīvo ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopīgo ieguldījumu uzņēmumos, kas iegulda nekustamajā īpašumā.

Nosaukums Par iemaksu pensiju fondā* Pensiju fonda administrēšanas Pārvaldīšanas Turētājbankas Atskaitījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijai no iemakšām Minimālais ieguldījumu apjoms
Pensiju plāns “INVL Klasika” Nav 0,99% 0,50% 0,10% 0,39% 10,00 EUR
Pensiju plāns “INVL Maksimālais 16+” 30,00% 0,55% 0,50% 0,10% 0,39% 10,00 EUR
Pensiju plāns “INVL Ekstra 47+” 30,00% 0,55% 0,50% 0,10% 0,39% 10,00 EUR
Pensiju plāns “INVL Komforts 53+” Nav 0,99% 0,50% 0,10% 0,39% 10,00 EUR

* Komisija no pirmajā dalības gadā veiktajām iemaksām.