Pensiju plāns “INVL Klasika”

50% no plāna "INVL Klasika" aktīviem var tikt ieguldīt tādos Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētos alternatīvo ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopīgo ieguldījumu uzņēmumos, kas iegulda nekustamajā īpašumā.

Nosaukums Dienas vērtība Neto aktīvi
Pensiju plāns “INVL Klasika” 1,9969 754.318,7500
Pensiju plāns “INVL Maksimālais 16+” 1,0269 84.443,8600
Pensiju plāns “INVL Ekstra 47+” 1,0711 97.281,5200
Pensiju plāns “INVL Komforts 53+” 1,8159 388.623,9900
Pensiju plāns "INVL Konservatīvais 58+" 0,9739 19.428,2300