Pensiju plāns “INVL Klasika”

50% no plāna "INVL Klasika" aktīviem var tikt ieguldīt tādos Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētos alternatīvo ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopīgo ieguldījumu uzņēmumos, kas iegulda nekustamajā īpašumā.

Nosaukums Dienas vērtība Neto aktīvi
Pensiju plāns “INVL Klasika” 2,1551 824.276,6800
Pensiju plāns “INVL Maksimālais 16+” 1,1380 87.795,6400
Pensiju plāns “INVL Ekstra 47+” 1,1353 126.667,8700
Pensiju plāns “INVL Komforts 53+” 1,8815 414.298,9200