Pensiju plāns “INVL Klasika”

50% no plāna "INVL Klasika" aktīviem var tikt ieguldīt tādos Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētos alternatīvo ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopīgo ieguldījumu uzņēmumos, kas iegulda nekustamajā īpašumā.

Nosaukums Dienas vērtība Neto aktīvi
Pensiju plāns “INVL Klasika” 2,0727 779.287,1100
Pensiju plāns “INVL Maksimālais 16+” 1,0489 83.112,0600
Pensiju plāns “INVL Ekstra 47+” 1,0848 112.621,9300
Pensiju plāns “INVL Komforts 53+” 1,8337 411.060,1900