Pensiju plāns “INVL Klasika”

50% no plāna "INVL Klasika" aktīviem var tikt ieguldīt tādos Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētos alternatīvo ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopīgo ieguldījumu uzņēmumos, kas iegulda nekustamajā īpašumā.

Nosaukums Dienas vērtība Neto aktīvi
Pensiju plāns “INVL Klasika” 2,0506 794.521,1200
Pensiju plāns “INVL Maksimālais 16+” 1,0377 81.076,4800
Pensiju plāns “INVL Ekstra 47+” 1,0775 147.420,5000
Pensiju plāns “INVL Komforts 53+” 1,8226 411.656,9800