Pensiju plāns “INVL Klasika”

50% no plāna "INVL Klasika" aktīviem var tikt ieguldīt tādos Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētos alternatīvo ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopīgo ieguldījumu uzņēmumos, kas iegulda nekustamajā īpašumā.

Nosaukums Dienas vērtība Neto aktīvi
Pensiju plāns “INVL Klasika” 2,0262 761.308,8200
Pensiju plāns “INVL Maksimālais 16+” 1,0001 80.252,5100
Pensiju plāns “INVL Ekstra 47+” 1,0653 106.763,2500
Pensiju plāns “INVL Komforts 53+” 1,8271 391.412,9500
Pensiju plāns "INVL Konservatīvais 58+" 0,9739 19.882,0900