Pensiju plāns “INVL Klasika”

50% no plāna "INVL Klasika" aktīviem var tikt ieguldīt tādos Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētos alternatīvo ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopīgo ieguldījumu uzņēmumos, kas iegulda nekustamajā īpašumā.

Nosaukums Izmaiņas (%)
Izmaiņas dienā Izmaiņas mēnesī 3 mēnešos Izmaiņas no gada sākuma Par 2019 gadu Par 2018 gadu Izmaiņas kopš dibināšanas Vērtības datums
Pensiju plāns “INVL Klasika” 0,15 2,24 5,30 2,99 13,25 -5,48 19,23 2020-02-20
Pensiju plāns “INVL Maksimālais 16+” -0,55 1,58 7,77 4,32 11,98 0,00 - 2020-02-20
Pensiju plāns “INVL Ekstra 47+” -0,23 1,46 5,17 2,98 13,14 -2,43 15,60 2020-02-20
Pensiju plāns “INVL Komforts 53+” -0,09 1,15 3,46 2,06 6,71 -6,72 - 2020-02-20