Pensiju plāns "INVL Konservatīvais 58+"

Dalībniekiem vecumā virs 58 gadiem mēs iesakām izvēlēties pensiju plānu "INVL Konservatīvais 58+", ar 100 procentu ieguldījumu mazāk riskantos vērtspapīros, obligācijās un termiņnoguldījumos.

Parādīt periodu:

No Līdz
Uzgaidiet...
Pamatinformācija
Uzsākšanas datums 2015-10-15
Minimālais ieguldījumu apjoms 10 EUR
Sastāvs 100% obligācijās
Fonda konta Nr. LV21UNLA0055000597144
Pārvaldītājs IPAS "INVL Asset Management"
Komisijas
Pārvaldīšanas 0,00 %
Pensiju fonda 0,00 %
Turētājbankas 0,00 %
Atskaitījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijai no iemaksām 0,39 %
Iemaksu komisija no pirmajā darbības gadā veiktajām iemaksām 30,00 %

Iemaksu komisija no pirmajā darbības gadā veiktajām iemaksām. Sākot ar otro darbības gadu, iemaksu komisija netiek ieturēta.

Atsevišķie dati pa periodu
No 0,9715 EUR   (2018-08-16)
Līdz 0,9739 EUR   (2019-08-16)
Izmaiņas 0,25%
Jaunākie dati
Vērtības datums 2019-08-16
Vērtība 0,9739 EUR
Neto aktīvi 19.882,0900 EUR
Izmaiņas par periodu (%)
Diena 0,00
Nedēļa 0,00
1 mēnesis 0,00
Trīs mēneši 0,00
Kārtējā gadā 0,24
Gads 0,25
Visi -2,61