Pensiju plāns "INVL Konservatīvais 58+"

Dalībniekiem vecumā virs 58 gadiem mēs iesakām izvēlēties pensiju plānu "INVL Konservatīvais 58+", ar 100 procentu ieguldījumu mazāk riskantos vērtspapīros, obligācijās un termiņnoguldījumos.

Nosaukums Izmaiņas (%)
Izmaiņas dienā Izmaiņas mēnesī 3 mēnešos Izmaiņas no gada sākuma Par 2019 gadu Par 2018 gadu Izmaiņas kopš dibināšanas Vērtības datums
Pensiju plāns "INVL Konservatīvais 58+" - - - - - - - -
Pensiju plāns “INVL Maksimālais 16+” 0,50 0,43 11,45 -7,33 11,98 0,00 - 2020-07-09
Pensiju plāns “INVL Ekstra 47+” 0,34 0,90 8,52 -4,01 13,14 -2,43 7,75 2020-07-09
Pensiju plāns “INVL Komforts 53+” 0,22 0,74 6,65 -2,37 6,71 -6,72 - 2020-07-09
Pensiju plāns “INVL Klasika” 0,06 -0,43 5,50 -3,85 13,25 -5,48 11,30 2020-07-09