Pensiju plāns “INVL Maksimālais 16+”

Dalībniekiem vecumā no 16 līdz 46 gadiem mēs iesakām izvēlēties pensiju plānu "INVL Maksimālais 16+", ar ieguldījumu daļu akcijās līdz pat 100 procentiem. Akciju kurss reizēm svārstās, un tas īstermiņā var izraisīt zaudējumus, bet ilgtermiņā ieguldījumi parasti ir ienesīgi.

Parādīt periodu:

No Līdz
Uzgaidiet...
Pamatinformācija
Uzsākšanas datums 2015-10-15
Minimālais ieguldījumu apjoms 10 EUR
Sastāvs 100% akcijās
Fonda konta Nr. LV28UNLA0055000597212
Pārvaldītājs IPAS "INVL Asset Management"
Komisijas
Pārvaldīšanas 0,00 %
Pensiju fonda 0,00 %
Turētājbankas 0,00 %
Atskaitījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijai no iemaksām 0,39 %
Iemaksu komisija no pirmajā darbības gadā veiktajām iemaksām 30,00 %

Iemaksu komisija tiek ieturēta no pirmajā darbības gadā veiktajām iemaksām, bet maksimāli 200 EUR. Sākot ar otro darbības gadu, iemaksu komisija netiek ieturēta.

Atsevišķie dati pa periodu
No 1,0566 EUR   (2020-03-04)
Līdz 1,2190 EUR   (2021-03-04)
Izmaiņas 15,38%
Jaunākie dati
Vērtības datums 2021-03-04
Vērtība 1,2190 EUR
Neto aktīvi 103.375,9500 EUR
Izmaiņas par periodu (%)
Diena -0,87
Nedēļa -0,94
1 mēnesis -0,23
Trīs mēneši 7,98
Kārtējā gadā 5,38
Gads 15,38
Visi -