"Invalda INVL” pievienojas asociācijai “Principles for Responsible Investment”

“Invalda INVL” - viena no Baltijas reģiona vadošajām aktīvu pārvaldīšanas grupām, kopā ar saviem “INVL Asset Management” uzņēmumiem Lietuvā un Latvijā ir pievienojusies ANO atbalstītajai asociācijai par atbildīgu ieguldīšanu “Principles for Responsible Investment” (“PRI”).

Asociācija “Principles for Responsible Investment” ir globāls tīkls, kurš apvieno vairāk nekā 1700 investoru, pārstāvot kopumā ap 73.5 trilj. USD pārvaldāmo līdzekļu, un kuras mērķis ir novērtēt investīciju ietekmi uz vides, sociālajiem un pārvaldības (environmental, social and governance jeb “ESG”) faktoriem. Ilgtermiņa vērtības radīšanai ir nepieciešama ekonomiski efektīva, ilgtspējīga pasaules finanšu sistēma. Investori, kas atbalsta “PRI”, brīvprātīgi strādā, lai piemērotu šos principus savās ieguldījumu aktivitātēs.

"Investīcijas un to ilgtermiņa panākumi iet roku rokā ar atbildību. Mūsu darbā mēs tiecamies izmantot pasaules modernākās prakses, tādēļ esam parakstījuši šo globālo iniciatīvu, " atzīst Darius Šulnis, “Invalda INVL” prezidents.

“ESG” faktori arvien vairāk tiek atzīsti kā ieguldītājiem būtiski materiāli riski. Piemēram, koncentrējoties uz klimata pārmaiņu ietekmi, ar vidi saistītie apsvērumi var ietvert, gāzu radīto siltumnīcas efektu, dabas resursu izsmelšanu, atkritumu piesārņojumu un mežu izciršanu. Attiecībā uz sociālo kontekstu, uzmanība tiek pievērsta darba apstākļiem, vietējām kopienām, konfliktiem, veselības un drošības jautājumiem, kā arī darba ņēmēju attiecībām. Pārvaldības faktori var ietvert vadītāju atalgojuma novērtējumu, attieksmi pret uzpirkšanu un korupciju, politisko lobiju un ziedojumiem, valdes struktūru un nodokļu stratēģiju.

“Principles for Responsible Investment” tiek uzsvērti seši īpaši atbildīgas investēšanas principi. Tie piedāvā iespējamo darbību izvēlni, iekļaujot “ESG” jautājumus ieguldījumu praksē - no ieguldījumu analīzes un lēmumu pieņemšanas, līdz to integrēšanai īpašuma politikā un praksē. Turklāt asociācijas dalībnieki tiek aicināti veicināt šo principu ievērošanu investīciju nozarē un kopīgi strādāt to efektīvai īstenošanai. Asociācijā iesaistītie uzņēmumi publiski ziņo par savām darbībām un panākumiem principu īstenošanā, izmantojot ikgadējo ziņošanas un novērtēšanas procesu.

“Mēs esam priecīgi uzņemt “Invalda INVL” “Principles for Responsible Investment” asociācijā”, saka asociācijas rīkotājdirektore Fiona Reynolds. ”Viņiem ir skaidra izpratne par to, ka ilgtspējīgas investīcijas sniegs pievienoto vērtību klientiem ilgtermiņā”.  
 
“Invalda INVL” darbojas kopš 1991. gada, un ir viena no vadošajām aktīvu pārvaldīšanas grupām Baltijas valstīs. Grupas uzņēmumi Lietuvā un Latvijā pārvalda vairāk nekā 20 dažādus fondus, tostarp ieguldījumu, nekustamā īpašuma un pensiju fondus (2. un 3. līmenis), alternatīvās investīcijas, individuālos portfeļus, privāto kapitālu un citus finanšu instrumentus. Pārvaldāmo aktīvu apjoms sasniedz 520 miljonus eiro apmērā, grupai ir vairāk nekā 180 000 klientu Latvijā un Lietuvā, kā arī starptautiskie investori. “Invalda INVL” akcijas ir tirgotas Nasdaq Baltijas vērtspapīru biržā kopš 1995. gada.

Vairāk informācijas par “Principles for Responsible Investment” iniciatīvu: www.unipri.org

Atgriezties pie ziņu saraksta