Pētījums: tikai viens cilvēks no sešiem plāno savas finanses

Uzsākot jaunu gadu, mēs parasti izvirzām sev jaunus mērķus. Kāds apņemas pievērsties sportam, kāds atmest nelāgu ieradumu, kāds - apgūt kaut ko jaunu un aizraujošu. Savukārt finanšu eksperti jaunā gada darāmo lietu sarakstam iesaka pievienot arī tādus svarīgus punktus kā savu finanšu plānošana un iekrājumu veidošana.

Pagājušogad Lietuvā pēc “INVL Asset Management” pasūtījuma tika veikta aptauja par iedzīvotāju investīciju un uzkrājumu veidošanas ieradumiem. Pētījumā noskaidrojās, ka tikai viena sestdaļa iedzīvotāju aktīvi plāno savas finanses.  53% no respondentiem uzskata, ka viņu uzkrājumi ir pietiekoši, lai, nemainot savus dzīves apstākļus, viņi varētu dzīvot 3 mēnešus, tikmēr 21% aptaujāto spētu dzīvot uz saviem uzkrājumiem līdz 6 mēnešiem, bet 8% ir spējīgi to darīt līdz pat vienam gadam.
“INVL Asset Management” pasūtītais pētījums par iedzīvotāju investīciju un uzkrājumu veidošanas ieradumiem, kuru veica “Spynter Tyrimai”, parādīja, ka 78% respondentu nav izveidojuši finanšu plānu sev vai savai ģimenei, un tikai nelielai daļai – 15% aptaujāto – ir finanšu plāns.

To cilvēku vidū, kuriem ir finanšu plāns, gandrīz trešdaļa (28%) atbildēja, ka viņu finanšu plāns ir 2 gadu periodam, savukārt 26.5% finanšu plānu sastādīja plānojot 5 gadus uz priekšu, 16% šo cilvēku plāns ir periodam līdz 10 gadiem, bet piektajai daļai – finanšu plāns ir uz periodu, kas pārsniedz 10 gadus. Respondentu grupā, kuriem bija finanšu plāns, dominēja sievietes vecumā no 26 līdz 55 gadiem, ar salīdzinoši augstiem ienākumiem. Biežāk finanšu plāns ar termiņu līdz 2 gadiem ir sievietēm un iedzīotājiem, kuri dzīvo pilsētās. Kopā tika aptaujāti 1011 Lietuvas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem.

Kas būtu jādara, lai finanšu plānošana no idejas līmeņa pārvērstos reālā rīcībā? Mūsu kolēģe Dalia Kolmatsui, “INVL Asset Management” pensiju fondu pārdošanas daļas vadītāja Lietuvā, dalās ar ieteikumiem kā plānot savas finanses. Ir svarīgi atcerēties, ka finanšu plānošana ir ilgtermiņa process, kurš fokusējas uz atdevi vairāku gadu un pat vairāku gadu desmitu garumā. Tāpat personīgā finanšu plāna īstenošana prasa disciplīnu un pacietību.

“Finanšu speciālisti iesaka veidot finanšu plānu uz termiņu  vismaz 10 gadu garumā. Ar ko būtu jāsāk? Pirmais solis ir pašreizējās situācijas apzināšana un finanšu mērķu definēšana. Te svarīgi ir ne tikai saprast, kādi ir jūsu regulārie ienākumi un kādi ir izdevumi, bet arī noteikt, cik lieli uzkrājumi jums nepieciešami nākontnē un kāds ir šo uzkrājumu mērķis. Ir svarīgi izlemt, kāda veida “drošības spilvens” naudas izteiksmē ir nepieciešams, kurš spētu mīkstināt kritienu ārkārtas gadījumos – tam ir jābūt vismaz 3-6 mēneša algu apmērā, turklāt ir nepieciešami papildu uzkrājumi gadījumā, ja ģimenē ir bērni vai citi apgādājamie. Pēc tam jums vajadzētu izvērtēt, cik daudz jūs varat tērēt un cik ir iespējams ietaupīt un atvēlēt uzkrāšanai, cik ilgi tiek plānots to darīt, kā arī cik liela ir jūsu investīciju riska noturība. Protams vislabāk par šiem jautājumiem ir kosultēties ar finanšu ekspertu, kurš palīdzēs un ieteiks piemērotākos risinājumus tieši jūsu finanšu plāna izveidei.

Otrs solis būtu novērtēt jūsu vajadzības un ienākumus. Vai ir kas tāds, ko jūs varat darīt tagad, lai spētu atvēlēt vairāk līdekļu uzkrājumu veidošanai? Reizēm šķietami nelielas ikdienas lietas ilgā laika posmā var ļaut ietaupīt salīdzinoši lielu summu. Tā, ietaupot 1 eiro dienā, sakrātā summa gada beigās nemaz neliksies maza.

Trešais solis finanšu plānošanai ir novērtēt savas ieguldījumu iespējas, izvirzīt finanšu mērķus, un izvēlēties piemērotākos veidus, kā tos sasniegt. Rūpējoties par tādu  ilgtermiņa mērķi kā labs dzīves līmenis arī vecumdienās, ir jāizvērtē pensijas uzkrājumu veidošana pensiju 3. līmenī. Tāpat izvērtējiet arī citus ieguldījumu mērķus un plānojiet, kā tos sasniegt.

Nepieciešamo informāciju jūs varat noskaidrot pats, vai arī izmantot finanšu speciālista palīdzību, kurš sniegs profesionālu padomu, kādas investīcijas un uzkrājumi ir paši izdevīgākie tieši jums, kādu ienesīguma procentu jūs varat sagaidīt, kā arī kādas papildu priekšrocības ir iespējams iegūt. Piemēram, valsts veicina brīvprātīgos pensiju uzkrājumus, sniedzot  ikgadējus iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus iemaksām pensiju 3. līmeniī – to ir vērts izmantot, veidojot ilgtermiņa finanšu plānu,” stāsta Dalia Kolmatsui.
 
 
“INVL Asset Management” darbojas aktīvu pārvaldības grupā "Invalda INVL" (Invalda INVL Group), pārvalda pensiju, obligāciju un akciju fondus, alternatīvos ieguldījumus, individuālos portfeļus, privāto kapitālu un citus finanšu instrumentus. "Invalda INVL Group" šobrīd apkalpo vairāk nekā 185 000 klientus Lietuvā un Latvijā, kā arī starptautiskos investorus. Kopējie aktīvi pārvaldīšanā - vairāk nekā 575 miljoni eiro.

Šai informācijai ir reklāmas raksturs, un to nevar uztvert kā ieteikumu, piedāvājumu vai aicinājumu ieguldīt pensiju fondos, ko pārvalda "INVL Asset Management". Investējot vai veidojot uzkrājumu pensiju fondos, ir jāņem vērā investīciju risks. Investīcijas var nest gan peļņu, gan zaudējumus - jūs varat zaudēt daļu vai visu investēto summu. Pozitīvi investīciju rezultāti pagātnē negarantē, ka tādi paši rezultāti tiks sasniegti nākotnē.

Izdarot lēmumu par ieguldījumiem pensiju fondos, ir nepieciešams novērtēt visus ar investīcijām saistītos riskus un iepazīties ar informāciju investoriem paredzētajos dokumentos. “INVL Asset Management” nav atbildīgs par informācijas precizitāti, par iespējamām izmaiņām vai zaudējumiem, kas var rasties gadījumā, ja uz šo informāciju tiek balstīti ieguldījumi.

Plašāku informāciju par “INVL Asset Management” pārvaldītajiem pensiju fondiem, to noteikumiem, investīciju stratēģiju, riskiem, piemērojamajām komisijas maksām jūs varat uzzināt www.invl.com.

Finanšu speciālisti atgādina, ka izvēloties finanšu instrumentus, ir jāņem vērā tādi faktori kā jūsu riska noturība, sagaidāmais ienesīgums, investīcju periods un personiskā finansiālā situācija, kā arī komisijas maksas, kuras attiecas uz izvēlētajiem finanšu instrumentiem. Svarīga ir fondu, kuros jūs investējat, diversifikācija.
 

Atgriezties pie ziņu saraksta