Mainīta AS “INVL atklātais pensiju fonds” pensiju plānu turētājbanka

No 2018. gada 12. aprīļa AS “INVL atklātais pensiju fonds” pensiju plānu turētajbanka ir AS „SEB banka”, tādējādi nodrošinot klientiem zemākas turētajbankas komisijas izmaksas.

Turpmāk pensiju plānu “Saule-Sabalansētais”, “Jūra-Aktīvais” un “Dzintars-Konservatīvais” turētājbankas komisija, kuru sedz no pensiju plāna līdzekļiem, būs 0,1% (iepriekšējo 0,5% vietā).

Savukārt pensiju plānu “INVL Aktīvais 16+”, “INVL Sabalansētais 47+” un “INVL Konservatīvais 58+” turētājbankas komisiju AS “INVL atklātais pensiju fonds” sedz no saviem līdzekļiem.

“INVL atklātais pensiju fonds” pensiju plānu rekvizīti AS “SEB banka” ir šādi:

INVL AKTĪVAIS 16+ LV28UNLA0055000597212
INVL DZINTARS - KONSERVATĪVAIS LV65UNLA0055000597128
INVL JŪRA - AKTĪVAIS LV51UNLA0055000597186
INVL SABALANSĒTAIS 47+ LV14UNLA0055000597173
INVL SAULE - SABALANSĒTAIS LV58UNLA0055000597157
INVL KONSERVATĪVAIS 58+ LV21UNLA0055000597144
 
Pensiju fonda klientu ērtībai ir saglabāti iepriekšējie pensiju plānu kontu numuri AS “Swedbank”, līdz ar to klienti var izvēlēties, kurā bankas kontā („SEB banka” vai „Swedbank”) ērtāk veikt pārskaitījumus sava individuālā pensijas uzkrājuma papildināšanai.

Atgriezties pie ziņu saraksta