IPAS “INVL Asset Management” veikusi ieguldījumu plānu turētājbankas maiņu

IPAS “INVL Asset Management”, kas pārvalda četrus Valsts Fondētās pensiju shēmas ieguldījumu plānus, ir mainījusi šo ieguldījumu plānu turētājbanku, kas turpmāk būs AS „SEB banka”.
 
Turētājbankas uzdevums ir ieguldījumu plānu aktīvu glabāšana, uzskaite, darījumu  veikšana un uzraudzība atbilstoši Valsts Fondēto pensiju likumam un Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumam.
 
Turētājbankas komisija ieguldījumu plāniem “INVL Ekstra 16+”, “INVL Komforts 47+” saglabāsies iepriekšējā līmenī, 0,1 %, bet ieguldījumu plāniem “INVL Konservatīvais 58+” un “INVL Index Direct” tiks samazināta līdz 0,08%.
 

Atgriezties pie ziņu saraksta