Izmaiņas „INVL Asset Management” 2.līmeņa ieguldījumu plānu piedāvājumā

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība „INVL Asset Management”, kas 2.līmeņa plānus pārvalda jau vairāk kā 15 gadus, lai sniegtu plašākas izvēles un kapitāla pieauguma  iespējas saviem esošajiem un potenciālajiem klientiem, veikusi izmaiņas ieguldījumu plānu piedāvājumā.

2018.gada 5.novembrī darbību uzsāk jauns 2.līmeņa ieguldījumu plāns „Maksimālais 16+”. Ieguldījumu plānam ir izvēlēta aktīva ieguldījumu politika, kas paredz, ka  līdz 75% no plāna aktīviem tiks ieguldīti kapitāla vērtspapīros, alternatīvo ieguldījumu fondos vai tādos ieguldījumu fondos, kuri var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros vai citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos. 
Tādējādi ieguldījumu plāna dalībniekiem tiks dota iespēja ilgtermiņā sasniegt lielāku peļņas potenciālu, vienlaicīgi uzņemoties augstāku ieguldījumu svārstīguma risku.

Saglabājot ieguldītāju dzīves cikla principu, kas paredz, ka līdz ar vecuma palielināšanos ieguldītājiem jāveic pensiju plāna maiņa no aktīvas ieguldījumu kategorijas uz sabalansētu un konservatīvu, lai samazinātu uzņemtā ieguldījumu riska līmeni, „INVL Asset Management” ieguldījumu plāniem ir precizēti indeksi ar norādi, kadai vecuma kategorijai tie būtu piemēroti, proti: „INVL Ekstra 47+”, „INVL Komforts 53+” un „INVL Konservatīvais 58+”.

Atgriezties pie ziņu saraksta