Mainīti AS “INVL atklātais pensiju fonds” pensiju plānu nosaukumi un samazinātas pensiju plānu komisijas maksas

Akciju sabiedrība “INVL atklātais pensiju fonds” (turpmāk – Pensiju fonds) ir veikusi pensiju plānu grozījumus, ar kuriem:
  1. pensiju plānam “INVL Aktīvais 16+” mainīts nosaukums uz “INVL Maksimālais 16+”;
  2. pensiju plānam “Dzintars-konservatīvais” mainīts nosaukums uz “INVL Komforts 53+”;
  3. pensiju plānam “INVL Sabalansētais 47+” mainīts nosaukums uz “INVL Ekstra 47+”;
  4. pensiju plānam “Saule-sabalansētais” mainīts nosaukums uz “INVL Klasika”.
Papildus minētie pensiju plānu grozījumi paredz, ka:
  1. pensiju plānam “INVL Ekstra 47+”(iepriekš: “INVL Sabalansētais 47+”) no 2019.gada 21.maija tiek samazināta komisijas maksa, nosakot, ka turpmāk maksimālā atlīdzība par dalību pensiju plānā ir 1,15% no pensiju plāna aktīvu vērtības, ko veido atlīdzība 0,55% Pensiju fondam administratīvo izmaksu segšanai, 0,5% pensiju plāna pārvaldītājam IPAS “INVL Asset Management” un 0,1% turētājbankai AS “SEB banka”;
  2. pensiju plānam “INVL Klasika” (iepriekš: “Saule-sabalansētais”) no 2018.gada 26.novembra tiek samazināta komisijas maksa, nosakot, ka turpmāk maksimālā atlīdzība par dalību pensiju plānā ir 1,59% no pensiju plāna aktīvu vērtības, ko veido atlīdzība 0,99% Pensiju fondam administratīvo izmaksu segšanai, 0,5% pensiju plāna pārvaldītājam IPAS “INVL Asset Management” un 0,1% turētājbankai AS “SEB banka”;
  3. pensiju plāns “INVL Klasika” (iepriekš: “Saule-sabalansētais”) turpmāk līdz 50% no plāna aktīviem varēs ieguldīt tādos Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīreģistrētos alternatīvo ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopīgo ieguldījumu uzņēmumos, kas iegulda nekustamajā īpašumā, tādējādi šis būs pirmais pensiju 3.līmeņa plāns Latvijā, kas koncentrēsies uz ieguldījumiem nekustamajā īpašumā.
 
AS “INVL atklātais pensiju fonds” esošajiem pensiju plānu dalībniekiem saistībā ar pensiju plānu nosaukumu maiņu nav jāveic nekādas darbības, savukārt, komisijas maksu samazinājumam būs pozitīva ietekme uz pensiju plānu dalībnieku uzkrājumiem.
 

Atgriezties pie ziņu saraksta