Kāds bijis 2018.gads pensiju 2.līmeņa nozarei?

Vērtējot pensiju plānu ienesīgumu 2018. gadā, nākas secināt, ka ne pārvaldīšanas komisiju samazinājums, ne populistiski noskaņotie jaunie tirgus dalībnieki, ne arī pieredzējušie tradicionālie pārvaldītāji nav spējuši nodrošināt pozitīvu ienesīgumu apstākļos, kad pasaules finanšu tirgi ir saskārušies ar kopš 2009. gada izteiktāko cenu kritumu praktiski visos tirgus segmentos.

Protams, šī negatīvā tirgus tendence atstāja atšķirīgas sekas uz atšķirīgiem ieguldījumu plāniem, jo to portfeļu struktūras, ieguldījumu stratēģijas un riska līmeņi atšķiras pat vienas kategorijas ieguldījumu plāniem. Kas ir pozitīvi, jo tieši piedāvājuma plašums un dažādība nodrošina dalībniekiem izvēles iespējas un var kļūt par lielisku instrumentu savu pensiju uzkrājumu palielināšanai.

Piemēram, 2.līmeņa konservatīvo plānu kategorijā (akciju īpatsvars 0%) gada negatīvais ienesīgums (uz 20.12.2018.) svārstās no  -0,46% līdz  - 2,85%, sabalansēto ieguldījumu plānu kategorijā (akciju īpatsvars līdz 25%) zaudējumi svārstās no -2,54% līdz - 4,61%, bet aktīvajos plānos ar 50% akciju  īpatsvaros  negatīvais ienesīgums arī ir atšķirīgs, proti no – 2,40% līdz - 10,58%.

Acīmredzams, ka atšķirībā no ieguldījumu plāna izvēles, 2018.gads bija ļoti atšķirīgs, un dažu pensiju plānu dalībnieki ir palikuši praktiski “pa nullēm”, bet citiem uzkrājums ir samazinājies  pat par  divciparu skaitli.

Tādēļ katram no mums ir ārkārtīgi svarīgi sekot līdzi saviem pensiju uzkrājumiem un apzināties, kādu riska līmeni esam uzņēmušies. Šeit ir jāpiebilst, ka, piemēram, ieguldījumu plāns ar vislielāko negatīvo ienesīgumu, pirms tirgus krituma uzrādīja ļoti strauju vērtības kāpumu, bet vismazāk nokritušais plāns iepriekš ir bijis ar vismērenāko pieaugumu, citiem vārdiem: “kas ātri brauc, arī straujāk bremzē” un otrādāk.

Tas nozīmē, ka tiem dalībniekiem, kas ieguldījumu plānu maina reti, un tādu ir vairums, ir jāvadās no ilgāka termiņa pārvaldīšanas rezultātiem. Savukārt, tiem, kas veic biežu ieguldījumu plānu maiņu, var arī nepaveikties un no vismazāk ienesīgā (vēlāk parasti vismazāk krītošā) ieguldījumu plāna “pārlekt” uz visienesīgāko (vēlāk, iespējams, visvairāk krītošo) ieguldījumu plānu.

Diemžēl universālas rekomendācijas “pareizai” ieguldījumu plāna izvēlei nav, bet tas tikai raksturo faktu, ka arī individuālie ienesīguma rezultāti var būtiski atšķirties no apkopotajiem, ko mēs redzam www.manapensija.lv .     

2019.gada perspektīvas izskatās neviennozīmīgas. Apstākļos, kad naudas plūsma finanšu tirgus virzienā no monetāras regulēšanas institūcijām tiek pārtraukta, var novest pie finanšu tirgus sabrukuma vai dziļas korekcijas. Pārnestā nozīmē – kad caurule, pa kuru baseinā ieplūst  ūdens ir mazāka par cauruli, pa kuru ūdens no baseina izplūst, tad kopējais ūdens līmenis baseinā krītas. Vienmēr var palielināt ieplūstošās caurules jaudu un ūdens līmenis palielināsies - vismaz iepriekš tas palīdzēja gan finanšu tirgiem, gan ekonomikai. Bet jebkurā gadījumā, finanšu tirgi arī saskaroties ar lielāku vai mazāku krīzi/korekciju, noteikti atgūsies un ar uzviju atgūs pazaudēto. Un visu to pašu var attiecināt uz pensiju uzkrājumiem. 

Atgriezties pie ziņu saraksta