2019.gada 3.jūnijā notiks pensiju plānu INVL “Jūra – aktīvais” un "INVL Maksimālais 16+” apvienošana

Cienījamie pensiju plānu INVL “Jūra – aktīvais” un INVL “Maksimālais 16+” dalībnieki!

Vēlamies Jūs nformēt, ka rūpējoties par Jums sniegto pakalpojumu efektivitāti un samazinot izmaksas, AS “INVL atklātais pensiju fonds” 2019.gada 3.jūnijā veiks pensiju plānu apvienošanu, kuras ietvaros INVL pensiju plāns “Jūra - aktīvais” tiks pievienots pensiju plānam “INVL Maksimālais 16+”.

Pensiju plānam “INVL Maksimālais 16+” ir aktīva ieguldījumu stratēģija un tas ir piemērots ieguldītājiem, kuriem līdz pensionēšanās vecumam ir vairāk kā 20 gadi vai tiem, kuri dod priekšroku ieguldījumiem akcijās ar lielāku iespējamo ienesīgumu, vienlaicīgi uzņemoties lielāku ieguldījumu svārstīguma risku. Šī pensiju plāna ieguldījumu īpatsvars kapitāla vērtpapīros veido līdz 100%, kas var palīdzēt sasniegt labākus ienesīguma rezultātus, sekmējot ieguldījumu daudzveidību.

Pēc pensiju plānu apvienošanas, pensiju plāna INVL “Jūra - aktīvais” dalībnieki būs ieguvēji no zemākām izmaksām, kas tiek attiecinātas uz uzkrāto pensijas kapitālu. Komisijas maksa par pensiju plāna pārvaldīšanu pēc apvienošanas veidos 1,15% (tostarp 0,5% līdzekļu pārvaldītājam, 0,55% pensiju fondam un 0,1% turētājbankai AS ”SEB banka”), līdzšinējo 2,1% vietā. Savukārt pensiju plāna “INVL Maksimālais 16+” dalībnieku komisijas maksu atskaitījumus pensiju plāna INVL “Jūra – aktīvais” pievienošana neietekmēs.

Līdz pensiju plānu apvienošanai, kā arī jebkurā citā laikā turpmāk, Jums ir tiesības mainīt pensiju plānu vai pensiju fondu. Savukārt, ja Jums nav iebildumu pret abu minēto pensiju plānu apvienošanu, tad Jums nav jāveic nekādas darbības.

Ja Jums ir radušies jautājumi, laipni lūdzam sazināties ar mums pa tālruni 67 092 988.

AS “INVL atklātais pensiju fonds”augstu novērtē līdzšinējo sadarbību ar Jums un veic izmaiņas savā pakalpojumu klāstā, kurām būs labvēlīga ietekme uz pensiju plāna dalībnieku ieguldījumiem!
 

Atgriezties pie ziņu saraksta