2019.gada 1.oktobrī notiks pensiju plānu “INVL Komforts 53+” un “INVL Konservatīvais 58+” apvienošana

Cienījamie pensiju plānu “INVL Komforts 53+” un INVL “Konservatīvais 58+” dalībnieki!
 
Rūpējoties par Jums sniegto pakalpojumu efektivitāti un samazinot izmaksas, AS “INVL atklātais pensiju fonds 2019.gada 1.oktobrī veiks pensiju plānu apvienošanu, kuras ietvaros pensiju plānam “INVL Komforts 53+” tiks pievienots pensiju plāns “INVL Konservatīvais 58+”.

Pēc apvienošanas pensiju plāna “INVL Komforts 53+” ieguldījumu īpatsvars kapitāla vērstpapīros samazināsies līdz 25% (iepriekš 30%) un pensiju pāns turpinās īstenot sabalansētu ieguldījumu stratēģiju. Pensiju plāna “INVL Konservatīvais 58+” dalībnieki būs ieguvēji no zemākām izmaksām, kuras tiek attiecinātas uz uzkrāto pensijas kapitālu. Komisijas maksa par pensiju plāna “INVL Komforts 53+” pārvaldīšanu veido 1,59% gadā (tajā skaitā: 0,5% līdzekļu pārvaldītājam, 0,99% pensiju fondam un 0,1% turētājbankai AS “SEB banka”). Savukārt pensiju plāna “INVL Komforts 53+” dalībnieku komisijas maksu atskaitījumus pensiju plāna “INVL Konservatīvais 58+” pievienošana neietekmēs.

Līdz pensiju plānu apvienošanai, kā arī jebkurā citā laikā turpmāk, Jums ir tiesības mainīt pensiju plānu vai pensiju fondu. Savukārt, ja Jums nav iebildumu pret abu minēto pensiju plānu apvienošanu, tad Jums nav jāveic nekādas darbības.

Ja Jums ir radušies jautājumi, laipni lūdzam sazināties ar mums pa tālruni: 67 092 988.

AS “INVL atklātais pensiju fonds”augstu novērtē līdzšinējo sadarbību ar Jums un veic izmaiņas savā pakalpojumu klāstā, kurām būs labvēlīga ietekme uz pensiju plāna dalībnieku ieguldījumiem!
 
 

Atgriezties pie ziņu saraksta