Valsts fondēto pensiju ieguldījumu plāns “INVL INDEX DIRECT” pievienots ieguldījumu plānam “INVL Ekstra 47+”

2019.gada 26.aprīlī IPAS “INVL Asset Management” ir pabeigusi valsts fondētās pensiju shēmas ieguldījumu plāna „INVL INDEX DIRECT” pievienošanu ieguldījumu plānam „INVL Ekstra 47+”.

Pievienošanas rezultātā ieguldījumu plāna „INVL INDEX DIRECT” dalībnieki ir kļuvuši par plāna „INVL Ekstra 47+” dalībniekiem un  plāna „INVL INDEX DIRECT” aktīvi un saistības ir nodotas ieguldījumu plānam „INVL Ekstra 47+”.

Ieguldījumu plāns “INVL Ekstra 47+”, tāpat kā pievienotais plāns “INVL INDEX DIRECT”,  ietilpst aktīvo plānu kategorijā ar ieguldījumiem kapitāla vērtspapīros līdz 50%, līdz ar to abu apvienoto plānu ieguldījumu riska līmenis ir līdzvertīgs.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mums pa tālruni: 67 092 988 vai e-pastu: LV@invl.com

Atgriezties pie ziņu saraksta