Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Finasta Asset Management" ir mainījusi savu nosaukumu uz IPAS "INVL Asset Management"

No 2015. gada 8.septembra ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība IPAS "Finasta Asset Management" ir mainījusi savu korporatīvo nosaukumu uz IPAS "INVL Asset Management".
 
"Nosaukuma maiņa atspoguļo mūsu uzņēmuma piederību jaunajam īpašniekam - "Invalda LT” grupai, kuras pamatdarbība ir pensiju fondu un aktīvu pārvaldīšana", skaidro „INVL Asset Management” Valdes priekšsēdētājs Andrejs Martinovs.
 
Uzņēmuma nosaukuma maiņa neietekmēs uzņēmuma sniegtos ieguldījumu un pensiju fondu pārvaldības pakalpojumus. Pensiju un ieguldījumu fondu dalībniekiem saistībā ar uzņēmuma nosaukuma maiņu nav jāveic nekādas darbības.

Atgriezties pie ziņu saraksta