Valsts fondētās pensiju shēmas ieguldījumu plāniem „Finasta” ir mainīti nosaukumi

Ieguldījumu pārvaldes AS „INVL Asset Management” informē, ka 2015.gada 5.novembrī ir saņēmusi Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas saskaņojumu, veikt nosaukuma maiņu uzņēmuma pārvaldītajiem Valsts Fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem:

1)      Finasta pensiju plāns „Ekstra plus” – jaunais nosaukums: Ieguldījumu plāns „INVL Ekstra 16+”;
2)      Finasta pensiju plāns  „Komforts” – jaunais nosaukums: Ieguldījumu plāns „INVL Komforts 47+”;
3)      „Finasta Konservatīvais ieguldījumu plāns”  - jaunais nosaukums: Ieguldījumu plāns „INVL Konservatīvais 58+”.

Valsts fondētās pensiju shēmas ieguldījumu plānu nosaukumu maiņa atspoguļo uzņēmuma piederību jaunajam īpašniekam - "Invalda INVL” grupai.

Ieguldījumu plānu nosaukuma maiņa nekāda veidā neietekmēs esošos ieguldījumu plānu dalībniekus un tiem saistībā arieguldījumu plānu nosaukumu maiņu nav jāveic nekādas darbības.

Atgriezties pie ziņu saraksta