Informācija par ieguldījumu fondu pārrobežu apvienošanu

Saņemot atbilstošo uzraugošo institūciju atļauju, IPAS ”INVL Asset Management” (turpmāk Fonda pārvaldnieks) paziņo par uzņēmuma pārvaldīto ieguldījumu fondu pārrobežu apvienošanu.
 
Latvijā reģistrētais atvērtais ieguldījumu fonds “Finasta Obligāciju fonds un atvērtais ieguldījumu fonds “Finasta Sabalansētais fonds” tiks iekļauts Lietuvā reģistrētā harmonizētajā atvērtā ieguldījumu fonda “Finasta Umbrella Fund” – “Finasta Emerging Europe Bond” Apakšfonds (ISIN: LTIF00000468) - sastāvā. 
 
Abi minētie fondu pārvaldīšanas uzņēmumi pieder vienai finanšu grupai – AB “Invalda INVL”: IPAS „INVL Asset Management“ (Finasta Obligāciju fonda un Finasta Sabalansētā fonda pārvaldnieks) , UAB „INVL Asset Management“ (Finasta Emerging Europe Bond Apakšfonda pārvaldnieks).
 
Šī lēmuma pieņemšanu ir sekmējuši centieni izveidot pamatu potenciāli spēcīgiem, aktīviem un ienesīgiem “INVL” grupas ieguldījumu fondiem, kā arī veicināt līdzekļu ieplūšanu iepriekš minētajos fondos. Paredzams, ka apvienošana būs izdevīga apvienojamo fondu dalībniekiem, sasniedzot maksimālo iespējamā ieguldījumu pieauguma rezultātu iegūstošā fonda turpmākajā darbībā.
 
Fondu apvienošana notiks 2016.gada 19.janvārī.

Ar papildus informāciju par fondu pārrobežu apvienošanu var iepazīties šeit.
 

Atgriezties pie ziņu saraksta