Informācija ieguldītājiem par “Finasta Obligāciju fonds” un “Finasta Sabalansētais fonds” tirdzniecības operācijām laika periodā no 2016. gada 11.janvāra līdz 19.janvārim

IPAS "INVL Asset Management" (turpmāk tekstā – Fonda pārvaldnieks) papildus atgādina par gaidāmo fondu apvienošanu un uzsver tālāk norādīto informāciju.

Lai veiksmīgi pabeigtu fondu apvienošanu 2016.gada 19. janvārī, “Finasta Obligāciju fonds” un “Finasta Sabalansētais fonds” Fondu pārvaldnieks ir noteicis laika posmu, kura laikā neviena šo ieguldījumu fondu apliecība netiks  emitēta, izpirkta vai konvertēta, tas ir laika posmā no2016.gada 11 janvāra līdz 2016.gada 19. janvārim.

Pēc fonda apvienošanās:
- Turpinās darboties (saņēmēja) fonds būs – “Finasta Emerging Europe Bond” apakšfonds (ISIN: LCIF 00000468);
- Darbību pārtraukušais fonds – “Finasta Obligāciju fonds” (ISIN LV0000400257);
- Darbību pārtraukušais fonds – “Finasta Sabalansētais fonds” (ISIN LV0000400265).

Dienā, kad tiks pabeigta fondu apvienošanu, pēc darbību izbeigušo fondu ieguldījumu daļu konvertēšanas  darbību turpinošajam (saņēmēja) fondam, visi atbilstošie “Finasta Obligāciju fonds” un “Finasta Sabalansētais fonds” dalībnieku ieraksti tiks reģistrēti ar attiecīgajiem datiem viņu ieguldījumu kontos 2016. gada 18. janvārī, ja šie dalībnieki nebūs izmantojusi savas tiesības izpirkt savu ieguldījumu vienības līdz 2015.gada 11.janvārim, tad 2016.gada 19.janvārī šie dalībnieki kļūs par “Finasta Emerging Europe Bond” apakšfonda daļu turētajiem.

2016.gada 19. janvārī abi fondi – “Finasta Obligāciju fonds” un “Finasta Sabalansētais Fonds” - tiks iekļauti “Finasta Emerging Europe Bond” apakšfondā un beigs pastāvēt.

Vairāk informācijas par gaidāmo fondu apvienošanās latviešu un angļu valodā varuzzināt šeit.
 

Atgriezties pie ziņu saraksta