Pabeigta atvērtā ieguldījumu fonda "Baltic Index fonds" likvidācija

IPAS “INVL Asset Management” informē, ka 2015.gada 30.decembrī tika pabeigta atvērtā ieguldījumu fonda "Baltic Index fonds"  (ISIN LV0000400034) likvidācija.

Saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu, Fonda ieguldītāji likvidācijas ieņēmumus, proporcionāli viņiem piederošo ieguldījumu apliecību skaitam, saņēma Fonda likvidācijas procesa beigās.

Atgriezties pie ziņu saraksta